Detailhandlens database til forebyggelse af røverier, indbrud og butikstyverier.

Hvad er Crimestat?
Crimestat er detailhandlens database til opsamling af statistik med henblik på at forebygge røverier, indbrud og butikstyverier.
Crimestat giver det statistiske overblik over den lokale, den regionale og den nationale udvikling inden for røverier, indbrud og butikstyverier.
Crimestat er udviklet af detailhandlen i samarbejde med Dansk Erhverv. Politiet benytter også informationer fra Crimestat i forbindelse med efterforskning af forbrydelser.

Samarbejdet
Crimestat er detailbranchens direkte reaktion på, at antallet af røverier steg med 30% i 2009. Crimestat favner et ikke tidligere set bredt samarbejde i detailbranchen, hvor informationer om røverier, indbrud og butikstyverier deles i den største fælles indsats til forebyggelse og begrænsning af kriminalitet, der nogensinde er blevet igangsat i Danmark.
Crimestat er en database, der skaber et øjeblikkeligt overblik over situationen og er dermed et meget brugbart værktøj til forebyggelse af røverier, indbrud og butikstyverier. Crimestat fungerer ved, at en butik indrapporterer alle oplysninger om et røveri, indbrud eller butikstyveri, så snart det er begået. Andre butikker kan herefter se oplysningerne i anonymiseret form som giver en god indikation af udviklingen og tendenserne inden for de forskellige kriminalitetsområder.

Crimestat er skabt af detailbranchen og for detailbranchen, og udgør et centralt værktøj, når der skal arbejdes forebyggende. Crimestat er siden etableringen d. 31. januar 2010 blevet et vigtigt omdrejningspunkt for detailbranchen og derved også synonym for en fælles indsats mod kriminalitet.

Crimestat er finansieret via sponsorater fra samarbejdspartnere godkendt af Crimestats styregruppe.

Sponsorer

Dansk Krisekorps

CamVision

Telesikring